Free shipping for orders over $100

PĒLL vs Eesti Põllumajandus- ja Toiduamet

Lugu sellest, miks oleme põhjendamatut trahvi kartes oma toodete müügi ajutiselt peatanud

Võibolla oled juba märganud, et PĒLL tooteid ei ole AJUTISELT võimalik meie e-poest enam soetada. Kahjuks see tõesti nii on, ning järgnevalt seletame Sulle, miks see nii on ning kuidas kavatseme selle vastu võidelda…

Hiljuti pöördus meie poole Eesti Põllumajandus- ja Toiduamet, kelle andmetel turustatakse meie e-poes tilgutuspudelites õlidena toite, mis sisaldavad kannabidiooli (CBD).

PS! Kanepi lehtedest/õitest saadud ekstraktid ja CBD on loata uuendtoit, mida ei või Euroopa Liidus toiduna turustada. Nagu kõikide asjadega, suhtume PĒLLis probleemi tõsiselt ja tulime Brüsselisse uurima, milles asi…

Mis on “uuendtoit”?

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 artikkel 3 lõige 2a järgi on uuendtoidud toidud, mida kuni 15.05.1997.a ei ole Euroopa Liidus toiduna olulisel määral kasutatud ning mis kuulub ühte määruses loetletud kategooriasse. Kuna siiani ei ole tõendatud, et kanepi õitest- ja/või lehtedest saadud ekstrakte ja CBD-d oleks enne 15.05.1997. a. Euroopa Liidus olulisel määral toiduna kasutatud ja need kuuluvad määruse 2015/2283 artikli 3 lg 2 (a)alapunkti iv alla (taimedest või nende osadest koosnev, neist saadud või toodetud toit), siis kuuluvad kanepi õitest- ja/ või lehtedest saadud ekstraktid ja CBD uuendtoidu alla.

Määruse 2015/2283 artikkel 7 järgi võib Euroopa Liidus turustada ainult Liidu loetelus olevaid uuendtoite.

Kanepi õitest ja/või lehtedest saadud ekstrakte ja CBD-d ei ole kantud Liidu loetellu, mis on kehtestatud Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2470 ning seega on nende turustamine toiduna (sh toidulisandina) ja toidu koostisosana Euroopa Liidus keelatud.

PĒLL õlid on kosmeetikatoode just nagu on seda hambapasta…

Meie PĒLL-is turustame oma CBD õlisid kosmeetikatoodete mitte toiduna. Meie tooted on mõeldud kasutamiseks suuõõne limaskestadel, mitte alla neelamiseks ega söömiseks.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) jääb aga kindlaks seisukohale, et meie müüdavad CBD õlid on toit kuna:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 178/2002 artiklis 2 toidu definitsioonis välja toodud to be ingested ei ole tõlgendatav ainult neelamisega. The Oxford Pocket Dictionary of Current English. Encyclopedia.com. 2 Jun. 2022 <https://www.encyclopedia.com>. järgi defineeritakse sõna ingest järgmiselt: take (food, drink, or another substance) into the body by swallowing or absorbing it. See tähendab, et ka suu kaudu imenduvad tooted võivad kuuluda toidu alla. Näiteks on toidud ka närimiskummid ja pihustatavad toidulisandid;
     
  • PTA hinnangul ei vasta CBD õlid kosmeetikatoodete definitsioonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1223/2009 artiklile 2, sest need ei ole ette nähtud suuõõne limaskestade puhastamiseks, lõhnastamiseks, nende välimuse muutmiseks, nende kaitsmiseks, heas seisundis hoidmiseks või ihulõhnade parandamiseks. CBD õlide turustamisel viidatakse nende põletikuvastasele, neuroprotektiivsele ja antioksüdatiivsele toimele (kuvatõmmised 11-17);
     
  • kui tooted on piiripealsed (nt võib olla nii toit kui ka kosmeetikatoode) siis tavapärane praktika Eestis on määratleda tooted toiduks, kuna siis on toidualaste õigusaktidega tarbijad kõige rohkem kaitstud.

Kas pole mitte jabur?

PTA juhib tähelepanu ka sellele, et toiduks loetakse ka neid toidule iseloomulike koostisosadega CBD õlisid, mis on ette nähtud välispidiseks kasutamiseks kuna nende hinnangul muudetakse toodete kasutuseesmärki selleks, et mitte täita uuendtoidu õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Nad lisavad, et kuna nüüdseks on juba laialt levinud teadmine, et CBD õlisid tarbitakse seespidiselt siis saab CBD õlide puhul põhjendatult eeldada, et neid tarbitakse toiduna.

Põhjendamatut trahvi kartes, oleme AJUTISELT oma toodete müügi peatanud

Korrakaitseseaduse(KorS) § 28 lõike 1 kohaselt ohu või korrarikkumise korral on ametil õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus ning hoiatada teda käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja jooksul.

Suur samm tagasi Eestile ja meie ühiskonnale

CBD on tänaseks ülemaailmselt tunnustatud ja armastatud. Tänu mitmetele teaduslikele uuringutele soovitavad CBD-d oma patsientidele ka arstid ja oma ala spetsialistid. Ka meil on ette näidata portfoolio lugusid, kus meie õlid on inimeste jaoks lausa elumuutvad olnud.

Stay tuned ning jaga infot ka oma sõpruskonnas #normalizecbd #pellcares

Muretsemiseks ei ole põhjust, kuna kavatseme probleemile juba lähipäevade jooksul lahenduse leida ning teie armastatud õlid taas müüki lasta. Seniks aga levita sõnumit ja ela meile kaasa, sest let’s be honest – CBD on kõike muud kui “ohtlik”, seega peame olema üksteisele toeks ja normaliseerima NATURAALSE abi.

Veel põnevat lugemist ...